K O P P E N  E N  M A S K E R S

           Maskers hebben in veel culturen een essentiële rol gespeeld bij inwijdingsrituelen, het oproepen van
geesten en in ceremoniële dansen.

Al jong werd ik geboeid door maskers, door het idee dat je jezelf achter een masker kon verbergen en
voor even een andere identiteit kon aannemen. Een fascinatie voor maskers is ook terug te zien in het
werk van veel schilders uit het begin van de 20e eeuw. Voor hen vormden de krachtige, gestileerde
uitingsvormen van maskers en beelden uit Afrika en Oceanië een bron van inspiratie.

Kunstenaars als Klee, Miró en Picasso waren tevens enthousiaste verzamelaars van uitheemse kunst.
Net als sommige leden van Cobra, een groep schilders die ernaar streefde om in hun werk het spontaan
kinderlijke uit te beelden.