R E C E N T

           Mijn atelier is een verbouwde schuur, aan de rand van een dorpje in Drenthe. Het is er stil en ruimtelijk en
omringd door weilanden, vennen, bos en hei. Het is een toevluchtsoord, een eigen wereld. Het werk dat
er hangt wisselt steeds en is de laatste jaren meestal non-figuratief.

Als iets niet wil lukken, kan de twijfel opeens toeslaan. In zo'n stemming zou ik een schilder willen zijn die
aan één enkel thema genoeg heeft. Steeds opnieuw gras schilderen, geduldig, sprietje voor sprietje. Dat
lukt me niet, ik ga me vervelen. Maar dat ligt aan mij. Morandi schilderde zijn hele leven vaasjes en
flesjes in steeds wisselende combinaties. Zijn poëtische, verstilde doeken raken me steeds weer
opnieuw.

Lang heb ik getwijfeld of ik mijn vrije werk wel zo nodig aan de wereld wilde laten zien. Om daar meer
helderheid over te krijgen, raadpleegde ik de I Tjing, het Chinese orakelboek, dat ergens in mijn atelier al
jaren stond te verstoffen. Dat je door het gooien van een paar muntjes uitkomt op misschien wel het
enige hexagram dat over kunst gaat, is op zich al verbazingwekkend.

‘Het teken toont de rustende schoonheid: binnen klaarheid en buiten stilte.
Dat is de rust van de reine contemplatie.
 Als de begeerte zwijgt, de wil tot rust komt, dan manifesteert zich de wereld als voorstelling.
Als zodanig is ze schoon en aan de strijd om het bestaan ontrukt.
Dat is de wereld van de kunst.’